سلام علیکم

با تعرفه 17011200و حقوق ورودی 10% میباشد.

با مراجعه به یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی میتوانید از نحوه و هزینه های گشایش اعتبار اسنادی اطلاعات کامل به دست آورید.

در ضمن  مجموعه مقررات ارزی در قسمت قوانین و مقررات سایت بانک مرکزی www.cbi.ir  اطلاعات جامع و کاملی را به شما ارائه می نماید  .